Chính sách thanh toán

1. Ngày thanh toán Ngày thanh toán được cố định với mỗi tài khoản của khách hàng, có thể là ngày 05 hoặc ngày 21 hàng tháng. Vào ngày thanh toán, hệ thống sẽ xuất hóa đơn chi phí 1 tháng sau đó của các tài nguyên trả trước (cpu/ram) […]

Chính sách bảo mật

Bảo mật thông tin cá nhân là mối quan tâm hàng đầu của mọi khách hàng, do đó vấn đề bảo mật thông tin cá nhân luôn được VCCloud đề cao và đưa lên hàng đầu. Những thông tin cá nhân VCCloud thu thập sẽ được giữ kín và bảo […]

Điều khoản sử dụng

Các điều khoản sử dụng được VCCloud thiết lập với mục đích nhằm đảm bảo giúp khách hàng cũng như VCCloud tránh được các trường hợp vi phạm pháp luật theo quy định hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đồng thời cũng giúp khách […]