Kiểm tra tình trạng tài nguyên của server Linux

Đột nhiên một ngày dịch vụ của bạn ngừng hoạt động, hãy SSH vào server, nếu không thể SSH được, kiểm tra xem server có hết RAM không giống như bài hướng dẫn tại đây Nếu hết RAM và server đang treo, bạn cần phải khởi động lại server. Trường […]

[Nextcloud] Cài đặt Nextcloud client trên Windows và đồng bộ

– Tải bản cài đặt NextCloud Client từ trang chủ của NextCloud về máy và cài đặt. Links tải: https://nextcloud.com/install/#install-clients – Cài đặt NextCloud Client vào máy. – Điền IP của server Host NextCloud Server lưu trữ dữ liệu và lưu Certificate của server để đảm bảo connection đến server […]

[Nextcloud] Cài đặt Nextcloud trên iOS, Android

1. Cài Nextcloud trên iOS Vào Appstore tải nextcloud Đăng nhập vào nextcloud. Chọn LOG IN để đăng nhập Nhập đường dẫn đến trang web (đã được gửi về mail khi sử dụng prebuilt app), chọn LOG IN Do khi sử dụng prebuilt app chưa có domain và đường dẫn […]

Copy file lên Windows server qua Remote Desktop

Để chuyển file giữa máy client là Windows sang một server Windows, chúng ta có thể thao tác đơn giản bằng chức năng share resources trên Remote Desktop. Mở Remote Desktop Connection:   vào tab Local Resources   Click nút more, bạn sẽ thấy một danh sách các tài nguyên […]

Kích hoạt âm thanh trên Windows Server 2008 R2

Để nghe được âm thanh trên remote server, cần thực hiện 2 phần thiết lập: 1. Thiết lập các cài đặt trên Remote Server 2. Thiết lập các cài đặt tại Remote App (Remote Desktop Connection trên Windows, và Remmina Remote Desktop client trên Linux) 1. Thiết lập các cài […]