Các giới hạn với VCCLoud Load Balancer

Tài khoản VCCloud của bạn sẽ có các giới hạn sau đây đối với dịch vụ Load Balancer

 

Giới hạn với tài khoản

– Số lượng Load balancer: 20*

– Số lượng SSL Certificate Free: 100*

 

Giới hạn đối với Load balancer

– Số lượng Listener tối đa trên một load balancer: 30

– Số lượng Server Group tối đa trên một load balancer: 30

– Số lượng L7 Policy tối đa trên một load balancer: 30

 

*: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu sử dụng số lượng Load balancer và SSL Certificate nhiều hơn, liên hệ với support@vccloud.vn để được hỗ trợ.

Rate This Article

(0 out of 1 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.