Chính sách thanh toán

1. Ngày thanh toán

Ngày thanh toán được cố định với mỗi tài khoản của khách hàng, có thể là ngày 05 hoặc ngày 21 hàng tháng.

Vào ngày thanh toán, hệ thống sẽ xuất hóa đơn chi phí 1 tháng sau đó của các tài nguyên trả trước (cpu/ram) và chi phí 1 tháng trước đó của các tài nguyên trả sau (volumes, snapshots, WAN IP gắn thêm, băng thông mở thêm).

Ví dụ: Khách hàng có 1 server 1core_1G RAM, ổ cứng 20G SAS và không có tài nguyên nào khác.
Vào ngày thanh toán 05/09, khách hàng sẽ có 1 hóa đơn chi phí CPU/RAM từ ngày 05/09 – 05/10 và một hóa đơn chi phí ổ cứng từ ngày 05/08 – 05/09.

2. Phí sử dụng kỳ đầu cho CPU/RAM – initial charge

Phí sử dụng kỳ đầu cho CPU/RAM hay initial charge là khoản phí sử dụng CPU/RAM tính từ thời điểm khởi tạo tới ngày thanh toán.

Ví dụ: Một khách hàng có ngày thanh toán cố định hàng tháng là ngày 21. Vào ngày 10/10, khách hàng tạo một server dùng gói theo tháng monthly, hệ thống sẽ tính phí sử dụng kỳ đầu cho CPU/RAM (phí sử dụng từ ngày 10/10 – 21/10) và phí sử dụng trả trước một tháng của CPU/RAM (phí sử dụng từ 21/10 – 21/11).

Nếu phí thanh toán kỳ đầu lớn hơn hoặc bằng 100.000 VNĐ, hóa đơn phát sinh chỉ bao gồm khoản phí sử dụng kỳ đầu cho CPU/RAM, khách hàng sẽ phải thanh toán chi phí này trong vòng 7 ngày kể từ ngày tạo server, phí trả trước một tháng sẽ được phát sinh vào ngày 21/10.

Nếu phí thanh toán kỳ đầu nhỏ hơn 100.000 VNĐ, hóa đơn phát sinh sẽ bao gồm cả phí sử dụng kỳ đầu cho CPU/RAM + phí trả trước một tháng của CPU/RAM.

3. Kỳ thanh toán

Trong 07 ngày kể từ ngày phát sinh hóa đơn trên hệ thống, khách hàng cần hoàn thiện việc thanh toán hóa đơn.
Hết thời hạn 7 ngày, nếu khách hàng chưa thanh toán hóa đơn, toàn bộ các server sẽ bị tạm dừng hoạt động, đồng thời, khách hàng sẽ bị tạm khóa chức năng trên Dashboard.

Sau 15 ngày kể từ phát sinh hóa đơn, nếu khách hàng chưa thanh toán, các server sẽ bị xóa trên hệ thống. Tức là dữ liệu của khách hàng sẽ được lưu trữ tối đa không quá 15 ngày kể từ ngày phát sinh hóa đơn trong trường hợp khách hàng chậm thanh toán.

Các hóa đơn phát sinh được thể hiện chi tiết tại phần Billing trong tài khoản của khách hàng.

 

4. Balance – Tài khoản thanh toán

Khi đăng ký thành công tài khoản VCCloud, khách hàng sẽ được cấp một tài khoản giao dịch, gọi là balance hay tài khoản thanh toán. Khách hàng có thể thực hiện nạp tiền vào balance qua cổng thanh toán SohaPay. Các hóa đơn phát sinh nhỏ hơn số dư trong balance sẽ được hệ thống tự động trừ trong balance của khách hàng.
Balance cũng được dùng để lưu lại các số dư trả về khi khách hàng xóa hoặc giảm cấu hình một server đã thanh toán trả trước.

5. Xuất hóa đơn đỏ

Giá thành trên hóa đơn của khách hàng đã bao gồm các khoản phí và thuế VAT. Khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn đỏ vui lòng liên hệ với VCCloud qua:
a. LiveChat trên Dashboard
b. Email: sales@vccloud.vn
c. Hotline: (024) 73028888 – (028) 73028888

Rate This Article

(64 out of 113 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.