Chính sách dùng thử và nâng cấp tài khoản lên trả phí

1. Chính sách dùng thử 3 ngày

Hiện nay, VCCloud cung cấp gói dùng thử 3 ngày cho toàn bộ các khách hàng đăng ký mới trên hệ thống VCCloud. Sau khi đăng ký thành công như hướng dẫn tại đây, tài khoản sẽ tự động kích hoạt gói dùng thử 3 ngày.

Các server và toàn bộ tài nguyên sử dụng trong tài khoản sẽ được miễn phí 3 ngày (kể từ ngày khởi tạo server đầu tiên).

Sau 3 ngày dùng thử, nếu bạn không tiến hành nâng cấp tài khoản lên gói trả phí, hệ thống sẽ tự động stop server của bạn.
Toàn bộ server, tài nguyên trong tài khoản sẽ được lưu trữ không quá 7 ngày kể từ ngày hết hạn dùng thử. Tức là nếu bạn không nâng cấp tài khoản lên gói trả phí, toàn bộ dữ liệu của bạn sẽ tồn tại trên hệ thống không quá 10 ngày kể từ ngày khởi tạo server đầu tiên.
 

2. Nâng cấp tài khoản lên gói trả phí

Tại menu Cloud Server, bên phải sẽ hiển thị thời gian dùng thử với tài khoản của bạn.

trial-1

Để tiến hành nâng cấp lên gói trả phí, chọn Nâng cấp tài khoản.

+ Nếu tài khoản của bạn chưa có tài nguyên nào, tại bảng hiện ra, chọn Chấp nhận để đồng ý nâng cấp

trial-2

Các tài nguyên khởi tạo sau khi nâng cấp sẽ được tính phí theo các gói cước dịch vụ tại đây.

+ Nếu tài khoản của bạn đã bao gồm các tài nguyên, lựa chọn nâng cấp để hoàn tất.

trail-3

Xem thêm các gói cước dịch vụ để hiểu rõ hơn cách thức tính phí của VCCloud.

Rate This Article

(30 out of 56 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.