[VestaCP] Hướng dẫn cài đặt Vesta Control Panel trên Ubuntu 14.04

Vesta là một Web hosting control panel mã nguồn mở, đơn giản, dễ sử dụng.

Hỗ trợ các hệ điều hành:
– Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04
– RHEL 5, RHEL 6
– CentOS 5, CentOS 6
– Debian 7
Vesta đóng gói một loạt các tính năng theo mặc định để cho phép bạn lưu trữ, quản lý website một cách dễ dàng trên Server của bạn. Một điểm đặc biệt nữa của Vesta CP là nó sử dụng đồng thời cả 2 web server: nginx và apache, trong đó nginx là frontend webserver còn apache là application webserver. Mô hình tối ưu này sẽ giúp server hoạt động hiệu quả hơn so với khi cài 1 webserver.

Các phần mềm sẽ được cài đặt sẵn vào server của bạn:
– Nginx frontend web server
– Apache application web server – PHP 5.5.9
– Bind DNS server
– Exim mail server
– Dovecot IMAP and POP3 server
– MySQL database server
– Vsftpd FTP server

 

 

1. Tạo mới và thiết lập một server

Sau khi tạo mới một server từ dashboard của bạn, thực hiện đăng nhập thông qua SSH với người dùng mà bạn đã tạo ra trước đó (đăng nhập với quyền root). Sau đó chạy lệnh sau:

1
root@vestacp:~# apt-get update

 

2. Cài đặt Vesta

Tiếp theo, bạn cần tải về file script cài đặt Vesta:

1
2
root@vestacp:~# wget http://vestacp.com/pub/vst-install.sh
root@vestacp:~# bash vst-install.sh

Sau khi chạy script, màn hình sẽ hiển thị cho bạn thông tin về các phần mềm sẽ được cài đặt:

vesta-1

Chọn “y” và nhấn Enter.

Bạn sẽ được nhắc nhập một địa chỉ Email hợp lệ (thông tin đăng nhập sẽ được vesta cố gắng gửi về địa chỉ mail này). Trong trường hợp không nhận được thông tin đăng nhập qua địa chỉ email nhập vào (hoặc nhập sai địa chỉ email) thì cũng không cần quá lo lắng. Sau khi cài đặt hoàn tất, các thông tin quản trị sẽ được hiển thị cho bạn.

Bước tiếp theo là đặt hostname cho Vesta, bạn có thể dùng hostname mặc định của server bằng cách không nhập gì và nhấn “Enter”.
Cuối cùng là chờ cho đến khi việc cài đặt hoàn tất.

Sau khi hoàn thành, bạn sẽ nhận được các thông tin sau:

vesta-2

3. Chỉnh lại thông số upload_max_filesize

Mặc định VestaCP để upload_max_filesize=2M, dung lượng này là khá nhỏ. Chúng ta cần chỉnh lại để phù hợp nhu cầu sử dụng.

Sửa file: /usr/local/vesta/php/lib/php.ini

1
upload_max_filesize = 300M;

Restart lại VestaCP:

1
/etc/init.d/vesta restart

Với Ubuntu 16.04:
Cần sửa ở cả ở file: /etc/php/7.0/apache2/php.ini

1
upload_max_filesize = 300M;

Restart lại apache2:

1
/etc/init.d/apache2 restart

 

4. Đăng nhập

Sau khi cài đặt xong, bạn đăng nhập vào Vesta panel theo đường link

1
https://IP:8083

Chú ý đường dẫn bắt đầu bằng https, không phải http, có nghĩa là bạn đang đăng nhập vào Vesta qua một kết nối được bảo mật.

Có thể bạn sẽ gặp thông báo sau:

vesta-3

Click vào chọn “Proceed anyway” và bạn sẽ vào trang đăng nhập.

vesta-4

vesta-5

Bạn đã hoàn thành cài đặt Vesta Control Panel. Chúng tôi sẽ hướng dẫn một vài thao tác đơn giản và lưu ý sử dụng Vesta Control Panel cũng như sử dụng Vesta để cài đặt một website wordpress trong các bài viết sau.

Rate This Article

(39 out of 74 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.