Hướng dẫn cấu hình mail client sử dụng mail Vccloud

Bên cạnh webmail, người dùng cũng sử dụng khá nhiều mail client để thực hiện việc gửi nhận, lưu trữ … email. Trong bài viết này, VCCloud sẽ hướng dẫn cấu hình cho 2 mail client phổ biến nhất để sử dụng hệ thống mail của VCCloud: Outlook , Thunderbird, Gmail trên điện thoại Android

1. Cấu hình Outlook

Tại thanh menu của outlook chọn File. Sau đó chọn Add account

Chọn Manual setup additional server types để cấu hình thủ công

Chọn option POP or IMAP

Điền các thông số giống hình dưới rồi chọn More Setting (Thay đổi email, username, passsword thành tài khoản của bạn)

Tại tab Outgoing Server, tick chọn My outgoing server (SMTP) requires authentication và để sử dụng cùng setting với Incoming server.

Tại tab Advanced, chọn auto tại mục Use the following type of encrypted connection và đổi port của SMTP thành 587. Sau đó ấn OK

 

Chọn next để xác thực các thông tin, sau khi thành công sẽ nhận được thông báo

Chọn Finish để bắt đầu sử dụng Outlook hoặc có thể chọn Add another account để thêm các tài khoản mail khác.

 

2. Cấu hình Thunderbird

Tại giao diện của Thunderbird chọn Create a new account -> Email -> Skip this and use my existing email.

Tiến hành đăng nhập và ấn tiếp tục, sau đó ấn cấu hình thủ công.

Tại mục cấu hình thủ công điền imapsmtp của server như hình dưới

Chọn Kiểm tra lại (Re-test ) để cập nhập cấu hình sau khi thay đổi.

Chọn Done và chúng ta đã đăng nhập thành công.

3. Cấu hình trên điện thoại: Android

– Truy cập ứng dụng Gmail trên máy điện thoại.

– Vào phần cài đặt

Chọn phần thêm tài khoản => Chọn Khác

Nhập tài khoản mail , sau đó nhấn Next

Chọn phần tài khoản cá nhân(Imap) và nhập mật khẩu

Cài đặt máy chủ thư đến là imap.vccloud.vn

 

Đợi quá trình xác thực kết thúc

 

Cài đặt máy chủ thư đi là smtp.vccloud.vn

– Đợi quá trình xác thực kết thúc

– Tùy chọn các tùy chỉnh cho tài khoản của mình

 

 

Đến bước này ta đã có thể sử dụng mail  trên điện thoại android

Rate This Article

(1 out of 1 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.