Hướng dẫn tạo mới, thêm, sửa, xóa key cho bucket

Để có thể kết nối đến bucket trên hệ thống của Vccloud, quý khách cần có một key, một secret key để có thể truy cập vào thông tin dữ liệu bên trong bucket. Bài viết này sẽ hướng dẫn quý khách làm sao để có thể tạo mới, thêm, sửa, xóa một keys.

1, Tạo keys

+ Để có thể tạo thêm một keys, chúng ta cần truy cập vào trang quản lý hệ thống keys-api của hệ thống simple storage.

+ Quý khách chọn vào phần tên tài khoản của quý khách, click chọn phần cài đặt, sau khi chọn phần cài đặt quý khách sẽ được chuyển sang giao diện quản lý api keys

+ Mặc định, mỗi tài khoản trên hệ thống của Vccloud sẽ có 2 keys được gen sẵn, nếu quý khách không muốn sử dụng 2 keys này, quý khách có thể tự gen thêm các keys khác để sử dụng bằng cách chọn nút TẠO KEYS

+ Phần secret keys sẽ hiển thị khi quý khách ấn vào nút hiển thị, hoặc quý khách có thể regen lại keys có sẵn bằng cách chọn vào keys, chọn nút regenerate

 

 

 

Rate This Article

(1 out of 1 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.